Praktijk voor psychotherapie

Gestalttherapie

In de praktijk Vermeulen & Cliquet kun je terecht voor individuele therapie, relatietherapie en traumatherapie. Zowel volwassenen, jongeren en kinderen zijn welkom.

Als basisopleiding in de psychotherapie heb ik een opleiding gevolgd tot gestalttherapeut. Gestalttherapie is een ervaringsgerichte en procesgerichte vorm van psychotherapie en heeft als doel meer inzicht te krijgen over je denken, voelen en handelen in de wisselwerking met jouw omgeving.  De
aandacht gaat voornamelijk naar hoe en wat jij waarneemt en ervaart. Contact maken met jezelf, met de therapeut en met je omgeving staat centraal en er wordt gewerkt met de zaken die je in het hier en nu bezig houden. Naast gestalttherapie wordt er ook gewerkt vanuit de visie van contextuele therapie, zandspeltherapie, Emotionally Focusted Therapy, familieopstellingen, Voice Dialogue en EMDR traumatherapie. 

Ik ben lid van de NVAGT; de beroepsvereniging voor gestalttherapeuten. Ik ben lid van de NAP; Nederlandse Associatie voor Psychotherapie. Ik ben ingeschreven in het Europese register voor Psychotherapie – ik ben houder van het ECP- certificaat.

Vermeulen - Cliquet

Kate Cliquet
Berg en Dalseweg 102
6522 BS Nijmegen

Contactgegevens

06 451 357 36
info@vermeulen-cliquet.nl