Individuele therapie

Bij Kate Cliquet, praktijk voor Gestalttherapie in Nijmegen, kan je zowel als volwassene, jongere of kind terecht voor individuele therapie. 

Soms ben je uit balans, heb je iets heftigs meegemaakt, wil je praten over iets uit het verleden, biedt het leven je niet wat je ervan verwacht hebt, ben je de draad even kwijt, heb je twijfels over je relatie of werk, heb je gewoon behoefte even alles op een rij te zetten, of weet je niet precies wat je voelt of kun je je boosheid niet kwijt…

Of soms krijg je gewoon het advies in therapie te gaan door school of je werkgever. Sommigen mensen hebben een diagnose gekregen en weten niet zo goed wat ze daarmee moeten.

volwassenen

Er zijn tal van manieren om naar je leven te kijken en om opnieuw helderheid te krijgen over je situatie. Als gestalttherapeut ben ik er voor jou als buitenstaander die even met je meekijkt.

In psychotherapie voor volwassenen gaat het meestal om gesprekstherapie; je praat over je probleem en stelt een hulpvraag wat je van mij of de therapie verwacht.
Naar gelang de hulpvraag of het geschetste probleem probeer ik jouw inzicht over je gevoelens, gewaardwordingen, gedachten, en gedragingen te vergroten. Daar heb ik verschillende manieren en methodieken voor. Naast gesprek kan ik ook creatieve manieren, opstellingen of traumatherapie inzetten om het gewenste therapiedoel te bereiken.

Je wordt geholpen om je gevoelens in ‘het nu’ draagbaar te maken en ze te begrijpen, je leert naar jezelf te kijken in jouw specifieke context en soms wordt een patroon voor je helder. Het inzicht dat je hierover verkrijgt kan soms al voldoende zijn om weer verder te kunnen.

Individuele problematiek bij volwassenen kan ook leiden tot het aangaan van relatietherapie samen met jouw partner.

Het kan zijn dat er meer nodig is. Of er is een vermoeden van een meer omvangrijke problematiek. Dan kan ik je doorverwijzen voor onderzoek.

Kinderen, jongeren

Net zoals volwassenen kunnen kinderen en jongeren zich ook verdrietig, verlaten, boos, onzeker en gekwetst voelen. Het even niet meer weten of alles teveel vinden en geen keuze kunnen maken. Wanneer ouders en het kind of jongere er samen niet meer uitkomen, kan gestalttherapie een uitkomst bieden. Op creatieve manier en door middel van gesprek wordt geprobeerd helderheid te krijgen. Meestal is het een kortdurende therapie waar vanuit verschillende behandelmethodes en aansluitend bij de belevingswereld van het kind of jongere een begeleiding op maat wordt gecreëerd.
Wanneer er op psychisch vlak iets gaande is bij kinderen merken we dat vaak aan veranderend gedrag bij kinderen. Kinderen tonen dit vaak heel lichamelijk aan hun omgeving. Ze krijgen plotseling lichamelijke klachten, hun gedrag verandert of ze krijgen plots een lager cijfer op school. Ze hebben er zelf geen verklaring voor.

Redenen waarom een kind in therapie kan komen

– Ik wil wel even met iemand praten
– gaat niet lekker op school – ik wil niet meer naar school
– Ik heb vaak ruzie met andere kinderen
– verlieservaring – scheiding – overlijden
– verhuizing met al zijn gevolgen
– traumatische ervaring
– seksueel misbruik
– nachtmerries
– nieuw samengesteld gezin
– faalangst
– iets anders wat je dwars zit

en als jongere kan daar nog één en ander bij komen

– ik zie het niet meer zitten
– ik zie het nut er niet van
– ik ben anders
– ik kan het niet
– ik kreeg een diagnose en weet niet wat ik er mee moet
– ik voel me somber
– ik weet niet wat te doen
– verliefd en relaties
– ik draag een geheim
– ik heb er geen woorden voor
– ik ben het niet eens met moeder en vader
– ik kan niet kiezen
– ik heb geen toekomstperspectief -iets anders waar je in vastloopt

Als gestalttherapeut ga ik geen leerproblemen behandelen; de gesprekken kunnen wel gaan over integreren, accepteren en omgaan met leerproblemen. Het ligt als gestalttherapeut niet in mijn bevoegdheid testen af te nemen en diagnostiek te stellen. Als daar reden zou voor zijn, kan ik na overleg met cliënt en ouders een doorverwijzing doen.

Oudergesprekken

Oudergesprekken zijn altijd een onderdeel van het therapietraject van een kind.  Jongeren ouder dan 16 jaar kunnen ervoor kiezen dat hun ouders niet betrokken worden bij hun traject.

Oudergesprekken zijn er ook voor ouders die problemen ervaren met hun kinderen of met de opvoeding zonder dat de kinderen zelf in therapie komen.

Ouders die in hun relatie opvoedingsproblemen hebben, kunnen zich aanmelden voor relatietherapie.

Vermeulen - Cliquet

Kate Cliquet
Berg en Dalseweg 102
6522 BS Nijmegen

Contactgegevens

06 451 357 36
info@vermeulen-cliquet.nl