Praktisch en kwaliteit

Tarieven

Individuele therapie: 90 euro per uur
Relatietherapie: 120 euro per uur
EMDR behandeling: 90 euro per uur
Schrijven van een verslag: 90 euro per uur
Telefonisch en mailconsult: 25 euro per kwartier.

Werktijden

Er wordt enkel gewerkt op afspraak.
In principe wordt er gewerkt elke werkdag van 8 u 30 tot 17 u. In uitzonderlijke situaties kan er ook ’s avonds een afspraak ingepland
worden.

Locatie en bereikbaarheid

De sessies gaan door op de Berg en Dalseweg 102 te Nijmegen.
Tijdens de sessie kan je gratis parkeren op de oprit.
Op 300 m van de praktijk bevindt zich een bushalte naar het centraal station van Nijmegen.

Wanneer uw afspraak niet kan doorgaan

48 u voor de sessie afmelden is kosteloos.
Bij afmelden of verzetten van de afspraak binnen de 48 u voor de sessie
wordt 50 % van de kosten in rekening gebracht.
Bij niet afmelden en niet verschijnen wordt 100 % van kosten aangerekend.

Vergoedingen van zorgverzekeraars

Je bent zelf verantwoordelijk voor de betaling. Jij betaalt de sessie en krijgt
een factuur. Deze factuur kan je indienen bij je zorgverzekeraar. Afhankelijk
van de zorgverzekeraar en jouw polis krijg je een deel van de kosten vergoed. De vergoeding gaat niet ten koste van je eigen risico en er is geen verwijzing nodig van de huisarts. Gestalt-psychotherapie valt onder het aanvullend pakket.

Privacy

Privacyreglement Wij werken volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), de WBGO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en volgens de beroepscode van mijn beroepsvereniging (de NVAGT).

Klachtenprocedure en geschillencommissie

Als geregistreerd lid van de beroepsvereniging NVAGT heb ik mij te houden aan de beroepscode. De code houdt een aantal algemene principes in, zoals verantwoordelijkheid, respect, integriteit, zorgvuldigheid en deskundigheid. Het doel van de code is de kwaliteiten van het gestalttherapeutisch handelen ​ inzichtelijk en toetsbaar te maken. De code heeft ook een uitgebreide klachtenprocedure. Wanneer u een klacht heeft over mijn functioneren als therapeut kan u een klacht indienen bij de NVAGT. Ik ben ook aangesloten bij een erkende geschillen instantie: Stichting Zorggeschil. Onze aansluiting bij de Stichting Zorggeschil is geregeld via het NIBIG.

Kwaliteit en kwaliteitstoetsing

Beroepsverenigingen waarborgen de kwaliteit van therapie en kennen hoge toelatings- en herregistratie-eisen. De zorgverzekeraars stellen steeds hogere eisen aan de kwalificaties van de therapeut. Het NAP-register is een kwaliteitsregister dat past binnen de ontwikkeling van deze eisen. De NAP voert een beleid waarmee de praktische kwaliteit van zijn geregistreerden voortdurend bewaakt en bevorderd wordt. De Nederlandse Associatie voor Psychotherapie ( NAP ) is een koepel binnen het GGZ-veld en registreert therapeuten op basis van een Europees geldend psychotherapie opleidings- en kwaliteitsprofiel. Therapie van therapeuten die zijn aangesloten bij de NAP wordt vaak deels vergoed uit de aanvullende zorgverzekering. Ik ben lid van:

– NVAGT : Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en
Gestalttheorie
– EAGT: Europese Associatie voor Gestalttherapie
– NAP: Nederlandse Associatie voor psychotherapie
– EAP: European Association for Psychotherapy

(EAP/ECP certificaat). Ik ben in het bezit van het ‘European Certificate of Psychotherapy’. Dit is gelijk aan het niveau van een GZ-psycholoog.

Op regelmatige wijze word ik als gestalttherapeut en als lid van de NVAGT en van de NAP getoetst voor herregistratie wat betekent dat we steeds aan de eisen moeten voldoen. Die eisen bestaan uit een vastgesteld aantal uren intervisie, supervisie, bijscholing en het bijhouden van literatuur.

AGB-codes

Voor de zorgverzekeraar is mijn AGB code van belang. Mijn persoonlijke AGB code en de AGB code van mijn praktijk staan vermeld onderaan de factuur die je van mij ontvangt.

Mw. KIA Cliquet
Lid: NVAGT, EAGT, EAP, NAP
ACB-code: 90-034805
Praktijk: 94-(0)56374, 90-036641

Kamer van koophandel

Nummer: 09211453

Vermeulen - Cliquet

Kate Cliquet
Berg en Dalseweg 102
6522 BS Nijmegen

Contactgegevens

06 451 357 36
info@vermeulen-cliquet.nl