Relatietherapie

In elke relatie komt het wel eens voor dat er ruzie is of dat partners een meningsverschil hebben. Meestal komen partners er samen weer uit maar soms ook niet en dan kan relatietherapie helpend zijn. In sommige relaties merken partners dat ze steeds in hetzelfde terecht komen en dat hun stijl van communiceren met elkaar niet constructief is. Crisis in een relatie kan vaak heel lastig zijn maar kan ook groei betekenen of een zoektocht naar een nieuwe fase in de relatie. Relatietherapie kan hard zijn, spannend en eng maar ook hoopgevend, bevrijdend of stimulerend.

Relatietherapie is luisteren naar elkaar, praten met elkaar, de betekenis achter de woorden leren begrijpen. Relatietherapie is ook leren verwoorden wat nooit eerder verwoord is. Het is vaak leren omgaan met de verschillen van elkaar en is inzicht verwerven over hoe jullie samen de relatie steeds opnieuw creëren. Voor relatietherapie richt ik mij niet enkel en alleen tot liefdes-relaties. Ook andere relaties zoals broer-zus, moeder-dochter, buren, werknemer- werkgever enz. kunnen baat hebben bij een paar sessies relatietherapie.

Relatietherapie kan een manier zijn om een antwoord te vinden op jullie
vraag, om helderheid te krijgen in een chaos, om weer verder te kunnen of om een verdieping van je relatie te bewerkstelligen. Redenen voor relatietherapie kunnen zijn:

– we zijn de verbinding kwijt
– ik ben verliefd op iemand anders
– we hebben vaak ruzie; het wordt steeds heftiger
– ik kan mijn partner niet bereiken
– we hebben een verschillende kinderwens
– mijn partner is vreemd gegaan
– we hebben verschillende behoeftes
– ik mis intimiteit
– ik kom maar niet over die kwetsuur heen
– de exen en/of de schoonfamilie blijven een bron van irritatie
– is dat het nu?
– Ik wil niet meer verder
– onverwerkt trauma zorgt voor belemmering
– we hebben opvoedingsproblemen
– we begrijpen elkaar niet meer
– Ik voel me heel onzeker in de relatie
– Ik wil scheiden
– of iets anders wat in de weg staat …

Werkwijze:
Ik luister naar jullie verhaal en geschiedenis. De intake kan één of meerdere sessies in beslag nemen. Naar aanleiding van wat jullie op tafel hebben gelegd, geef ik aan of ik iets voor jullie kan betekenen. In vervolgafspraken zal mijn focus gaan naar jullie onderlinge dynamiek. Vaak wordt er gewerkt aan de manier hoe jullie met elkaar communiceren en hoe jullie omgaan met elkaar en met de problemen. Ervaringsgerichte therapie wil jullie nieuw gedrag laten ervaren. Dat doe ik aan de hand van kleine experimentjes, creatieve opdrachten en opstellingen. Soms zijn er individuele gesprekken in functie van de relatie. Dat gebeurt altijd in overleg met beide partners. In een individueel gesprek wordt vaak gezocht naar woorden voor zaken die nog niet zijn uitgesproken. Daarna gaan we verder met de gezamenlijke sessies. Ook wanneer er sprake is van een opgelopen trauma in de relatie kan een individuele sessie afgesproken worden voor traumaverwerking.

De duur van relatietherapie is uiteraard afhankelijk van de situatie maar meestal is het een kortdurende therapie (tussen 5 en 12 sessies).

Nieuw samengestelde gezinnen

In een nieuw samengesteld gezin kiezen twee mensen ervoor om een gezin te vormen samen met kinderen die zij al hebben uit een vorige relatie. Soms krijgen ze ook nog samen een kind. Er ontstaan dus allemaal nieuwe verhoudingen en vaak zijn die ingewikkeld. Soms lopen de conflicten na enige tijd hoog op, lijken sommige problemen alleen maar erger te worden of hangt er opnieuw een scheiding in de lucht, m.a.w. de relatie komt onder druk te staan. Begeleiding van de ouders of van het gezin kan dan een uitkomst bieden.

Een nieuw samengesteld gezin kent een hele andere dynamiek dan een kerngezin. Het is niet omdat de nieuwe liefde van de volwassenen fantastisch voelt dat het samen runnen van een nieuw samengesteld gezin op wieltjes loopt; niets is nog vanzelfsprekend.
Een paar voorbeelden:

– “Je bent ouder en wordt nu ook stiefouder. Is er een verschil, mag ik
dat voelen en hoe ga ik ermee om?”
– “Je was single en je krijgt opeens 3 pubers in je huis.”
– “Je voelt je als stiefouder niet geaccepteerd…”
– “ Mijn dochter heeft een zus, 3 halfbroers en een veel oudere stiefzus”
– “Een rouwproces is nog steeds aan de gang…”
– “Een kind mist de andere ouder heel erg…”
– “Mijn oudste kind wordt nu derde kind in de rij” ….
– “Er komt een kindje bij, zal mijn vader nog evenveel van mij houden?”
– “Verschillen in de opvoedingsstijl, hoe moet dat nu?”
– “Wie zit waar aan tafel?”
– “Hoeveel oma’s heb ik nu eigenlijk?”
– “De familie wil alles zoals voorheen maar door de complexiteit kunnen
wij er niet meer aan voldoen…”
– “Zijn kinderen hebben drie in huis wonende katten en mijn kind is
allergisch…”
– “Ik heb vier moeders”
– “Zijn ex is een heks en haar ex belt nog heel regelmatig…”

In de therapie bij nieuw samengestelde gezinnen gaan we vaak aan de slag met een tafelopstelling. Hierbij gaat de therapeut jullie verhaal met popjes neerzetten op de tafel. Er kan ook gekozen worden voor zandspeltherapie. Dan gaan de cliënten zelf een situatie neerzetten. Mijn ervaring is dat dit heel inzichtelijk kan zijn en dat hierdoor de klachten snel kunnen afnemen. Soms kan relatietherapie zich verder zetten in gezinstherapie of sessies met de kinderen van het nieuw samengesteld gezin. Er is altijd een terugkoppeling of afrondingsgesprek met de ouders / partners die in relatietherapie kwamen.

Een diagnose in de relatie - ADD / ADHD / ASS / AfDD

In de voorbije 20 jaar heb ik me grondig verdiept in het begeleiden van stellen met relationele problemen in relaties waar ADD, ADHD, ASS en AfDD een rol speelt.
Een dergelijke diagnose zegt iets over een combinatie van een aantal kenmerken in een persoon. Wanneer die persoon een relatie aangaat, worden de bijzondere kenmerken uiteraard meegenomen in de relatie. Dat kan specifieke relationele problemen opleveren. Deze relationele problemen ontstaan vaak door het niet begrijpen van de bijzondere kenmerken en hoe deze zich kunnen manifesteren in een relatie. Soms hebben mensen geen diagnose gekregen. De specifieke kenmerken worden pas helder net in het aangaan van een relatie of in het hebben van een gezin met kinderen. Het ontdekken dat dergelijke kenmerken een rol spelen in de relatie of in het gezin kan erg confronterend zijn. Voor anderen is het dan weer een hele opluchting; eindelijk begrijpen we wat er aan de hand is. Als gestalttherapeut ben ik niet bevoegd om de diagnose te stellen. Ik kan wel mijn bevindingen en vermoeden uiten en indien gewenst, kan ik doorverwijzen voor onderzoek en diagnostiek.

ASS of autisme in de relatie

Autisme wordt sinds de DSM-V  gediagnostiseerd als ASS. ASS is de afkorting van autismespectrumstoornissen. Vroeger maakte men onderscheid tussen klassiek autisme, het syndroom van Asperger, PDD-NOS of hoogfunctionerend autisme. Wanneer iemand met een dergelijke diagnose een relatie aangaat is de kans groot dat er in de wisselwerking tussen de partners specifieke problemen ontstaan. Die specifieke problemen kunnen zeer herkenbaar zijn, ze kunnen ook heel verschillend zijn en/of afhankelijk van jullie unieke relatie. In relatietherapie gaat het niet over de duiding van autisme op zich maar over de bepaalde kenmerken van autisme die in de wisselwerking met de partner voor belemmeringen en/of problemen zorgen.
Autime in de relatie kan zich in relatietherapie op 4 manieren presenteren:

– één of beide partners brengt het vermoeden van autisme in
– het stel brengt in dat er een diagnose is gesteld (vroeger of recent)
– het stel komt met relatieproblemen zonder een vermoeden of diagnose
van autisme
– de partner zonder autisme vertoont duidelijke kenmerken van AfDD
(zie verder)

Elk van deze 4 manieren kent een ander proces in het verloop van de
relatietherapie.

Vaak voorkomende problemen in een relatie waarin een partner een vorm van autisme heeft:

– elkaar niet begrijpen – veel misverstanden
– elkaar de schuld geven
– gemis aan empathie en intimiteit
– mijn partner komt van een andere planeet
– er is iets maar ik kan het niet omschrijven
– spanning
– eenzaamheid
– heel veel verschillen / passen we wel bij elkaar?
– Bijna niets komt echt tot een oplossing
– Opeenstapeling van problemen / het wordt steeds erger
– e.a.
 
 
Dergelijke problemen worden vaak ervaren bij beide partners.

AfDD in de relatie

AfDD is de afkorting van Affective Deprevation Disorder. Het is een affectieve of gemoedsstoornis als gevolg van een gebrek aan emotionele wederkerigheid in een partnerrelatie. AfDD ontstaat dus in een relatie wat niet betekent dat de andere partner de schuld hiervan krijgt. In relatietherapie proberen we inzicht te krijgen in ieder zijn aandeel, in de uitwerking van bijzondere kenmerken van de beide partners, in de partnerkeuze, in de wisselwerking met elkaar en in de patronen die zijn ontstaan in de relatie.

Affective Deprevation Disorder werd door Maxine Aston (UK) gedefineerd als een stoornis door een gemis aan emotionele wederkerigheid in een relatie. Maxine Aston haar theorie is voortgekomen uit haar werk met stellen waar de man gediagnostiseerd was met het syndroom van Asperger. Zij nam bij verschillende vrouwen gelijkaardige klachten waar:

– veel fysieke klachten
– laag zelfbeeld
– somberheid / depressie
– boosheid
– schuldgevoelens
– identiteitscrisis
– overspannenheid / burn-out
– eet- en slaapproblemen
– stress
– zelfmoordgedachten
– waterval aan verhalen (voorbeelden die nooit tot een oplossing kwamen)

Als de aanwezigheid van autisme in een relatie niet begrepen wordt, worden de klachten van de AfDD steeds erger. De gevolgen van deze klachten hebben op zich dan ook weer een uitwerking op de partner met autisme. Vaak wordt een dergelijke relatie een complexe wisselwerking. Om weer helderheid en rust te krijgen in een dergelijke complexe wisselwerking ga ik vaak individuele sessies inplannen met de niet autistische partner in functie van de relatietherapie. Daarna komen de partners terug samen. Nadat Maxine Aston haar bevindingen over AfDD naar buiten bracht, werd er ook verder onderzoek gedaan naar relaties waar andere psychische stoornissen een rol spelen.

 

ADD / ADHD in de relatie

ADD is de afkorting van Attention Deficit Disorder
ADHD is de afkorting voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder
De kenmerken van ADD en ADHD zijn goed voelbaar bij volwassenen in een partnerrelatie
en geven een bijzondere dynamiek in de relatie. Deze bijzondere dynamiek kan ervoor
zorgen dat de relatie vastloopt. Relatietherapie kan dan een uitkomst zijn.

Er zijn 3 soorten ADHD, met elk hun eigen kenmerken:

– ADHD-I (Inattentive): je hebt vooral moeite om je aandacht bij dingen te houden. …
– ADHD-H (Hyperactive/Impulsive): je bent erg druk, je beweegt veel en kunt moeilijk stilzitten. …
– ADHD-C (Combined): je hebt kenmerken van allebei

Snel afgeleid zijn, vergeten, slordig zijn, gebrek hebben aan structuur en overzicht, gevoel van innerlijke onrust, impulsiviteit, veel tegelijk doen en niet afmaken, zijn kenmerken die in een relatie of in een gezin na verloop van tijd voor relatieproblemen kunnen zorgen. Het is bekend dat er door de ADHD ook nog andere problemen kunnen ontstaan zoals agnst, depressie, verslaving, problemen op het werk enz.

Vaak voorkomende problemen in een relatie waarin een partner een vorm van ADHD heeft:

– Veel misverstanden en elkaar niet begrijpen
– Irritaties
– Gevoel van verbazing
– Moedeloosheid
– Tempoverschil
– Stress
– Teleurstelling of boosheid
– Gevoel van normaal versus niet normaal
– Veel discussies en kritiek op elkaar
– Schaamte of plaatsvervangende schaamte
– Schuldige aanwijzen
– Er kan een ouder-kind dynamiek ontstaan tussen de partners
– Slechte balans in doen van huishoudelijke taken
– Verlies van vertrouwen in elkaar
 
Niet alle relatieproblemen komen voort uit de ADHD bij één van de partners.
In relatietherapie gaan we samen kijken welke kenmerken we herkennen en in hoeverre ze een probleem vormen in jullie relatie. We gaan in op specifieke voorbeelden waarin jullie er samen niet meer uitkomen.
Niet alle relatieproblemen komen voort uit de ADHD bij één van de partners.
In relatietherapie gaan we samen kijken welke kenmerken we herkennen en
in hoeverre ze een probleem vormen in jullie relatie. We gaan in op specifieke
voorbeelden waarin jullie er samen niet meer uitkomen.

Vermeulen - Cliquet

Kate Cliquet
Berg en Dalseweg 102
6522 BS Nijmegen

Contactgegevens

06 451 357 36
info@vermeulen-cliquet.nl