Traumatherapie

In de praktijk van Kate Cliquet te Nijmegen kunnen zowel kinderen, jongeren en volwassenen terecht voor traumatherapie.

Traumatherapie is een therapie voor onverwerkt trauma. Een trauma ontstaat door een nare, heftige of schokkende gebeurtenis waarvan de gevolgen niet zo maar over zijn gegaan. Dat betekent dat je psychische schade hebt opgelopen als gevolg van die gebeurtenis. Door deze opgelopen psychische schade kunnen er ook lichamelijke klachten ontstaan. De schade kan kort na de heftige gebeurtenis tot uiting komen. Maar ons brein kan er ook voor zorgen dat we het opbergen. Dan kunnen er later in ons leven plots klachten ontstaan als gevolg van de heftige gebeurtenis van vroeger.
 
Mensen zijn verschillend. De één zal een zwaar ongeval zelf verwerken en de ander zal lang vermijdingsgedrag vertonen. Het ene kind zal na pestgedrag zijn leven verder uitbouwen, het ander kind houdt er hele nare gevoelens aan over die alles ondermijnen. Daarnaast bestaan er heftige gebeurtenissen waarvan men weet dat ze gevolgen hebben zoals bijvoorbeeld, geweldpleging of het gezien hebben van geweld, verwaarlozing, seksueel misbruik, fysieke of geestelijke mishandeling.

Mogelijke gevolgen van een nare of schokkende gebeurtenis die niet verwerkt is:

– steeds terugkerende nare gevoelens zoals agnst, verdriet, boosheid
– herbelevingen
– huilbuien
– eetproblemen
– slaapproblemen en /of nachtmerries
– somberheid – depressie
– vermijdingsgedrag
– concentratieproblemen
– niet onmiddellijk verklaarbare woede
– relatieproblemen en / of problemen in het gezin
– gevoel uitschakelen – dissociatieproblematiek
– onverklaarbare lichamelijke klachten
– laag zelfbeeld
– schuld – en/of schaamtegevoel
– verslaving
– stress – en spanningsklachten
​- sociale problemen op school, werk, buurt enz
– schrikreacties
– prikkelbaarheid

Bij kinderen zien we na een traumatische gebeurtenis vaak buikpijn of hoofdpijn, plots wisselend gedrag, nachtmerries, moeite met autoriteit, zeer wisselende prestaties, aanhankelijkheid of net teruggetrokkenheid, moeilijkheden in sociale omgang en dagdromen. Aan de gebeurtenis zelf kunnen we niets veranderen; aan de nare gevoelens, angsten of gevolgen die je er aan overhoudt wel. Traumatherapie is erop gericht om de klachten die je in het heden ervaart als gevolg van de gebeurtenis, te verminderen. En door hiermee aan de slag te gaan, is de kans op nog meer gevolgen in de toekomst een heel stuk kleiner.


EMDR behandeling

Voor het verwerken van een trauma bestaan er verschillende methodes.Voor het helpen verwerken van een trauma zal ik vaak, in onderling overleg met de cliënt, EMDR behandeling inzetten. EMDR is een behandelmethode voor onverwerkt trauma. EMDR is de afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing.

EMDR is de afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing en dat betekent dat er aan de hand van oogbewegingen wordt geprobeerd het trauma opnieuw te verwerken. In de plaats van oogbewegingen wordt er soms ook met een koptelefoon piepjes alternerend in linker en rechter oor gebruikt of met sensoren alternerdende trillingen in beide handen. Het gaat om het activeren van de linker en rechter hersenhelft. Door te denken aan de nare gebeurtenis en tegelijktijd dergelijke stimuli toe te dienen, verwerkt het trauma en verminderen bijgevolg de klachten.

Het is een geprotocoleerde behandeling en de therapeut begeleidt het hele proces. Soms zijn er meerdere sessies nodig.

Bij kinderen wordt eerst aan de hand van een kinderboek over EMDR verteld wat we willen gaan doen. Ze leggen vaak zelf het verband tussen het verhaal van het boek en hun eigen verhaal. Ze snappen wat de bedoeling is en zijn gemotiveerd om ook op die manier van hun klacht af te komen.
In het boek wordt de metafoor van een ladenkastje gebruikt om uit te leggen hoe het brein werkt met mooie en nare ervaringen. In de sessie is er een ladenkastje aanwezig waar ze zelf hun verschillende ervaringen kunnen ordenen.
 Om kinderen te helpen het verhaal te vertellen en te focussen op het verhaal, kunnen ze tekenen of uitbeelden wat er bij hen opkomt.

Wanneer kinderen niet op verhaal komen of weerstand hebben, kan ik de methode van Arianne Struik “slapende honden, wakker maken” inzetten. Dit is een behandeling op maat waar de mogelijke barrières voor behandeling worden in kaart gebracht en opgeheven om vervolgens alsnog tot traumaverwerking te komen.

Preverbaal trauma

Een preverbaal trauma is een heftige situatie die zich heeft voorgedaan op hele jonge leeftijd, meestal tussen nul en drie jaar. Voorbeelden van een mogelijks preverbaal trauma kunnen zijn: prematuur geboren, heftige bevalling, verlies van hechtingsfiguur, verwaarlozing en geweld, adoptie, operatie op jonge leeftijd, enz. Maar ook heftige gebeurtenissen op hele jonge leeftijd zoals een vechtscheiding, brand, een ongeval, oorlog enz. kunnen daarna of later in het leven voor klachten blijven zorgen.

Een behandeling van een preverbaal trauma heeft als doel klachten te verminderen. Een preverbaal trauma traject kan ingezet worden bij hele jonge kinderen, kinderen, jongeren en volwassenen. Voor het behandelen van een preverbaal trauma hebben we het verhaal nodig van iemand die er nauw bij betrokken was: moeder of vader, een familielid, het pleeggezin, personeel van het weeshuis of ziekenhuis enz. Aan een preverbaal trauma behandeling gaat vaak een lange en grondige intake vooraf of een lopend therapietraject. Het verhaal wordt in al zijn facetten tot een geheel gemaakt in de vorm van een tekst. Daarna wordt deze tekst gebruikt bij de traumabehandeling aan de hand van EMDR.

Seksueel misbruik

Seksueel misbruik is elke handeling, met of zonder daadwerkelijk contact, die seksueel grensoverschrijdend is, ongeacht de leeftijd. Een handeling is seksueel grensoverschrijdend als het slachtoffer dit zo beleeft of als bekend is dat deze handeling schade kan veroorzaken.

Iemand die seksueel misbruik heeft meegemaakt ervaart dat meestal als een traumatische gebeurtenis.

Seksueel misbruik komt nog steeds vaak voor. Als je seksueel misbruikt bent, kan dat diepgaande gevolgen voor je hebben op korte en/of lange termijn.

De heftigheid ervan kan ervoor zorgen dat de persoon die het meemaakt erover zwijgt, het aan niemand kan of durft te vertellen. Het duurt soms erg lang vooraleer iemand er aan toe is om hulp te zoeken. Angst, schuldgevoel en schaamte zijn hier vaak de oorzaak van.

Nadat je seksueel bent misbruikt kun je problemen krijgen op lichamelijk, psychisch, relationeel, seksueel of sociaal gebied. Een verdere gezonde ontwikkeling wordt vaak afgeremd door de schade die het misbruik heeft veroorzaakt. Het ongeloof en onbegrip van de omgeving maakt de gevolgen vaak nog erger.

In een behandeltraject kunnen al deze facetten aan bod komen.

Seksueel misbruik tussen kinderen

In 2002 ben ik afgestudeerd in Gezinswetenschappen op ‘seksueel misbruik tussen kinderen’. Ik deed toen een kwalitatief onderzoek op 4 basisscholen in een zelfde stad. De onderzoeksresultaten waren opmerkelijk in die zin dat elke school een pittig verhaal had rond dat onderwerp. Als therapeut ben ik me gaan verdiepen om zowel kinderen als volwassenen te behandelen.
Seksueel misbruik tussen kinderen is een onderwerp dat heftige reacties uitlokt. Vaak krijg ik te horen: “dat bestaat toch niet”, “mijn kinderen spelen ook doktertje, alle kinderen experimenteren toch” enz. En toch zijn er situaties waar handelingen die vaak beginnen als een spel, grensoverschrijdend kunnen worden of als grensoverschrijdend gedrag ervaren kunnen worden. Het kan zelfs ernstige vormen aannemen.

Seksueel misbruik tussen kinderen kan veroorzaakt worden door meisjes en jongens op een leeftijd van 2,5 jaar tot eind puberteit.
De vorm die het meest voorkomt is seksueel misbruik tussen broer en het jongere zusje. Verhalen van cliënten geven aan dat dit soms jaren lang geduurd heeft en dat ouders er nooit zijn achter gekomen.
Velen vragen zich af of seksueel misbruik gepleegd door een volwassene niet erger is. Uit onderzoek en casestudies blijkt dat seksueel misbruik tussen kinderen meer voorkomt dan men denkt en dat de oorzaken en de gevolgen zeer verwant zijn aan die van seksueel misbruik gepleegd door volwassenen. De gevolgen op lange termijn worden door volwassenen die het als kind hebben ondergaan als veel ernstiger beleefd dan de gevolgen op korte termijn. Vaak gaan ze zich pas op volwassen leeftijd realiseren wat er gebeurde; hoe ze vanuit een spel in een machtsdynamiek kwamen die ze eigenlijk niet wilden. Of hoe ze misleid werden als kind dat nog geen besef had wat de bedoeling was. Omdat het als spel begon is het gevoel van schuld vaak veel groter.
Een specifiek gevolg bij mensen die het als kind hebben meegemaakt, is te zien in de opvoeding van kinderen; het niet vertrouwen van plekken waar kinderen samen zijn, kramp voelen bij het geven van seksuele voorlichting, overbezorgd zijn, angst dat hun kind het ook overkomt en er niet op vertrouwen dat je het als ouder in de gaten zal hebben.

Vermeulen - Cliquet

Kate Cliquet
Berg en Dalseweg 102
6522 BS Nijmegen

Contactgegevens

06 451 357 36
info@vermeulen-cliquet.nl